Documents found: 2

  1. EHRI-Nisko-19400120_01.jpg
    EHRI-NISKO-19400120
    1940-01-20
    United States Holocaust Memeorial Museum (USHMM), Ústredná kancelária autonómnych ortodoxných židovských náboženských obcí (ŽNO), RG-57.016, Ordner 66, 418. Original auf Deutsch.