Documents found: 4

 1. EHRI-Nisko-19400120_01.jpg
  EHRI-NISKO-19400120
  1940-01-20
  United States Holocaust Memeorial Museum (USHMM), Ústredná kancelária autonómnych ortodoxných židovských náboženských obcí (ŽNO), RG-57.016, Ordner 66, 418. Original auf Deutsch.
 2. EHRI-NISKO-19400207.jpg
  EHRI-NISKO-19400207
  1940-02-07 | Zarzecze
  Archiv der IKG Wien, Bestand Jerusalem, A/W 2747. Original auf Deutsch.
 3. EHRI-NISKO-19400218_01.jpg
  EHRI-NISKO-19400218
  1940-02-18 | Julius Boschan | Wien
  Archiv der IKG Wien, Bestand Jerusalem, A/W 2747. Original auf Deutsch.
 4. EHRI-NISKO_19400211_01.jpg
  EHRI-NISKO-19400211
  1940-02-11 | Emil Eisler | Zarzecze
  Archiv der IKG Wien, Bestand Jerusalem, A/W 2747. Original auf Deutsch.